Collegebesluitenlijst 25 oktober 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 18 oktober 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Ledenraadpleging collectieve zorgverzekeraar
Besluit: Het college besluit instemmend te reageren op de ledenraadpleging

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds
Besluit: Het college besluit een achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds voor de lening van de Nederlandse Waterschapsbank aan de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken onder de condities zoals vermeld in de leningovereenkomst.
 
Onderwerp- ISV 3 subsidie
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de subsidieaanvraag ISV3 voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Bijvanck alsmede de onderbouwing van de aanvraag

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- ‘Uitwerkingsplan 2 Bedrijvenpark’ van De Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit:
 1. Het ‘Uitwerkingsplan 2 Bedrijvenpark’ vaststellen;
 2. Het besluit publiceren en het vastgestelde Uitwerkingsplan 2 bedrijvenpark’ met bijbehorende stukken conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bierweg, verkeersremmende maatregelen
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het aanbrengen van 2 verkeersremmende maatregelen binnen het project Bierweg.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Kosten opening CJG/WMO/Jeugdgezondheidszorg
Besluit: Het college besluit inzake de opening:
 1. In te stemmen met het schenken van alcoholvrije cocktails tijdens de opening.
 2. De kosten voor het schenken van de alcoholvrije cocktails ad. €701,98 ten laste te brengen van 67150400-600008.
 3. In te stemmen met het huren van de verzamelruimte in de Malbak.
 4. De kosten voor het huren van de verzamelruimte ad. € 97,90 ten laste te brengen van 67150400-600008.
 5. In te stemmen met het schenken van koffie en thee inclusief koekje in de verzamelruimte van de Malbak.
 6. De kosten voor het schenken van koffie en thee inclusief koekje ad. € 150,- ten laste te brengen van 67150400-600008.
 7. In te stemmen met kosten voor decoratie, frisdrank en diverse hapjes in de nieuw te betrekken ruimte.
 8. De kosten voor decoratie, frisdrank en diverse hapjes ad. € 250,- ten laste te brengen van 67150400-600008.
 
 
Onderwerp- (Losse) inrichtingskosten Blaricum Bijvanck CJG/WMO loket
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het kostenoverzicht voor de inrichting van het CJG/WMO loket;
 2. De kosten voor de inrichting ad € 12.274 ten laste te brengen van 67150400-600008
 
Onderwerp- Afrekening vaste inrichting consultatiebureau JGZ en WMO loket in Blaricum Bijvanck
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de nieuwe financieringsovereenkomst WMO/CJG/CB te Blaricum