Collegebesluitenlijst 28 juni 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juli 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris
Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 21 juni 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2011 conform vast te stellen.