Collegebesluitenlijst 4 oktober 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 

Onderwerp- Besluitenlijst 27 september 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Plaatsing Monument
Besluit: Het college besluit de mogelijkheden tot plaatsing van het monument van erfgooier Hendrik  Smit mee te nemen bij de herontwikkeling van het sportpark.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck
Besluit: Het college besluit de opdracht aan Oranjewoud te verstrekken.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Herzien eenmalige subsidie erfgoededucatie basisonderwijs
Besluit: Het college besluit:
  1. Om geen eenmalige subsidie van € 3.000,- te verstrekken aan PCBS De levensboom voor de ontwikkeling en uitvoering van het project ‘Erfgoededucatie Blaricumse Basisscholen’;
  2. Om een eenmalige subsidie van € 1.600,- te verstrekken uit de post randvoorzieningen onderwijs 64801600-634399 (overige kosten) aan PCBS De levensboom voor de ontwikkeling en uitvoering van het project Erfgoededucatie Blaricumse Basisscholen’’
  3. Om de eenmalige subsidie van € 1.600,- op groen van de ‘subsidieverordening 2011 Blaricum’ direct vast te stellen.
 
Onderwerp- Evaluatie project Hard/t voor Jeugd 2009 en 2010
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de evaluatie van het project Hard/t voor Jeugd periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010. Evaluatie aanvullen met gepleegde inzet in Pieperspark.
  2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt kennis te nemen van de evaluatie van het project.