Collegebesluitenlijst 6 september 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 september 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 30 augustus 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2011 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Motie CDA 25 januari 2011 zorgunits Wingerd
Besluit: Het college stemt ermee in dat de memo met de stand van zaken wordt toegezonden aan de raad.
 

RONDVRAAG / MEDEDELINGEN

Het college gaat akkoord met de bestuurlijke reactie op het rapport van de rekenkamer inzake de beheersing van grote (bouw)projecten.