B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 29 maart 2022

Afbeelding 1

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 29 maart 2022

Locatie Gemeentehuis Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris Dhr. P.H. van DijkAanwezig Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig --


1 Portefeuille burgemeester J.N. de Zwart-Bloch


1.1 B&W besluitenlijst van 22 maart 2022

Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 22 maart 2022 gewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuillehouder wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Analyse begrotingsrechtmatigheid 2021

Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 te worden bezien. Aan de hand van een analyse op de begrotingsrechtmatigheid is voor een deel van de overschrijdingen van de begroting alsnog instemming vereist van de raad. Met de accountant is kortgesloten om dit onderwerp voortaan in een raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden ligt dit voorstel nu voor ter besluitvorming.Het college besluit

  1. kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2021, waarin de lastenoverschrijdingen zijn opgenomen, waarmee de raad moet instemmen;

  2. het raadsvoorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2021 voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.


2.2 Raadsinformatiebrief electie- & gunningsfase integrale aanpak Bijvanck

Korte inhoud: Raadsinformatiebrief m.b.t. de voortgang van de selectie – en gunningsfase integrale aanpak Bijvanck.


Het college besluit de raad te informeren met genoemde raadsinformatiebrief.
Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 5 april 2022Afbeelding 2Afbeelding 3

Voorzitter, Secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch Dhr. P.H. van Dijk


B&W besluitenlijst Blaricum d.d. 29 maart 2022 pagina 1 van 2