B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 30 augustus 2022

Logo gemeente Blaricum

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 30 augustus 2022

Locatie Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Voorzitter Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris Mw. M. van der Marel


Aanwezig Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), mw. A.M. Kennis (wethouder),
mw. M. van der Marel (locosecretaris)

Afwezig Dhr. F.C. Cornelis (wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)


1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


1.1 B&W besluitenlijst van 23 augustus 2022 (concept)

Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst van 23 augustus 2022 gewijzigd vast te stellen.


1.2 Subsidieaanvraag 100-jarig jubileum Vereniging van Beeldende Kunstenaars

Laren/Blaricum

Korte inhoud:

De Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum heeft op 27 juli 2022 een eenmalige subsidieaanvraag ingediend ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging in 2022.

Het college besluit:

  1. aan de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum voor het 100-jarig jubileum, op grond van de Regeling Jubilea en subsidies, een eenmalige jubileumsubsidie te verlenen en deze direct vast te stellen op € 500,-;

  2. de jubileumsubsidie te dekken uit het budget Representatie 91040004- representatie 4380252. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis


2.1 Toestemming aankoop perceel door de Agrarische Stichting Blaricum

Korte inhoud:

De Agrarische Stichting Blaricum vraagt toestemming aan het college om een perceel landbouwgrond aan te kopen ter vervolmaking van het natuurgebied De Kampen.Het college besluit: toestemming te verlenen aan de Agrarische Stichting Blaricum om het perceel Blaricum, sectie C, nummer 708 ter grootte van 1.41.30 ha. aan te kopen tegen een koopsom van € 113.040,00.3. Portefeuille wethouder de heer J.C. Cornelis


3.1 Beslissing op bezwaar laadpaal Laantje van Hynckes

Korte inhoud:

In de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 16 juni 2022, is het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit tot het aanwijzen van parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen op het Laantje van Hynckes behandeld. In dit voorstel volgt de beslissing op bezwaar.


Het college besluit:

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

  2. het bestreden besluit in stand te laten met aanvullende motivering.4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen


4.1 Beslissing op bezwaar weigering gehandicaptenparkeerkaart

Korte inhoud:

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers. De commissie heeft op 28 juli 2022 het advies uitgebracht om het bestreden besluit in stand te laten.


Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het advies van de commissie over te nemen;

  2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

  3. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de grondslag.Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Blaricum d.d. dinsdag 6 september 2022.Locovoorzitter SecretarisAfbeelding 1Afbeelding 2Mw. A.M. Kennis dhr. P.H. van Dijk

Besluitenlijst B&W Blaricum d.d. 30 augustus 2022 Pagina 2 van 2