B&W Besluitenlijst Blaricum d.d. 8 februari 2022


Afbeelding 1

BESLUITENLIJST

Gemeente Blaricum - college van B&WVergadering Dinsdag 8 februari 2022

Locatie gemeentehuis Blaricum

Aanvang 10.00 uur

Locovoorzitter Mw. A.M. Kennis

Secretaris Dhr. P.H. van DijkAanwezig Mw. A.M. Kennis (Locovoorzitter), mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Afwezig Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester)


1 Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch1.1 B&W besluitenlijst van 1 februari 2022

Het college besluit de openbare B&W Besluitenlijst van 1 februari 2022 ongewijzigd vast te stellen.1.2 Agendastukken OFGV Algemeen bestuur vergadering 9 februari 2022

Korte inhoud: Het college neemt kennis van de inhoud van de agendastukken de vergadering van het Algemeen bestuur OFGV van 9 februari 2022.Het college neemt kennis vande inhoud van de agendastukken de vergadering van het Algemeen bestuur OFGV van 9 februari 2022.3. Portefeuillehouder wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer


3.1 WiMRA onderzoek 2021

Korte inhoud: Delen van de eerste resultaten van het WiMRA onderzoek 2021Het college besluit: De informatienota 'Eerste resultaten WiMRA onderzoek 2021 Woningvoorraad en Bewoning' te delen met de raad.4. Portefeuillehouder wethouder de heer G.C. Knoop


4.1 Blijk van waardering huisartsen

Korte inhoud: De lokale blijk van waardering voor extra inzet tijdens coronacrisis op

nationale complimentendag (1 maart a.s.)


Het college besluit: bij de huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijken in Blaricum een blijk van waardering te bezorgen en hiervoor een budget van € 200,- beschikbaar te stellen..


Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 15 februari 2022,

Afbeelding 2Afbeelding 3

Locovoorzitter, Secretaris

Mevrouw A.M. Kennis De heer P. H. van DijkB&W besluitenlijst Blaricum d.d. 15 februari 2022 pagina 1 van 2