Koninklijke Onderscheidingen

Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, dan kan een decoratievoorstel worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van degene die voor een decoratie wordt voorgesteld. Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde ’lintjesregen’ - van het volgend jaar (dat is de dag vóór Koningsdag) moeten uiterlijk voor 15 juli zijn ingediend.

Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.

  • Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel.
  • De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning.
  • Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Pleeg hierover overleg met de gemeente. Meer informatie vindt u ook op www.lintjes.nl

  • Voorstelformulier Koninklijke onderscheiding