Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die naar uw mening voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt? Dan kunt u een decoratievoorstel indienen. Dat kan alleen bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.

Uitreiking

Een Koninklijke onderscheiding kan op 2 momenten worden uitgereikt.

  1. Tijdens de Algemene Gelegenheid (lintjesregen). Dat is de dag vóór Koningsdag. Uw decoratievoorstel moet uiterlijk 15 mei van het vóórgaande jaar zijn ingediend bij de burgemeester.
  2. Op een door u gewenste datum. Uw decoratievoorstel moet dan 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.

Procedure

  • Wij adviseren u om uw decoratievoorstel en de haalbaarheid vooraf met de burgemeester of de kabinetsmedewerker te bespreken.
  • De burgemeester brengt daarna advies uit over het ingediende decoratievoorstel. En stuurt het met advies aan de Commissaris van de Koning.
  • Ook de commissaris geeft zijn of haar oordeel over het voorstel. En stuurt het vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

Handige links