Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Blaricum bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Blaricum, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

In Blaricum zijn 6 politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad:
- Hart voor Blaricum met 6 zetels,
- VVD met 3 zetels,
- D66 met 2 zetels,
- De Blaricumse Partij met 2 zetels,
- PvdA/GroenLinks met 1 zettel,
- CDA met 1 zetel.