Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Blaricum bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Blaricum, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

In Blaricum zijn 7 politieke partijen/fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad:
- Hart voor Blaricum met 5 zetels,
- VVD met 3 zetels,
- De Blaricumse Partij met 2 zetels,
- D66 met 2 zetels,
- Fractie Van Urk Dam met 1 zetel,
- CDA met 1 zetel,
- Fractie Van Dijk met 1 zetel.

  • Gemeenteraadsverkiezing

    Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezing de samenstelling van de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezing vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om uw stem uit te brengen.