Griffie

De griffie helpt de gemeenteraad. Door de raad van informatie en adviezen te voorzien en secretariële ondersteuning te bieden.

Raadsgriffier en medewerker

De griffie bestaat uit de raadsgriffier en een medewerker. De gemeenteraad benoemt een raadsgriffier en is ook de directe opdrachtgever.

De raadsgriffier zit tijdens de raadsvergaderingen naast de voorzitter, voor secretariële en logistieke ondersteuning. De raadsgriffier is ook secretaris van het presidium en van de rondetafelgesprekken. Hij of zij heeft geen stemrecht.