Griffie

De griffie helpt de gemeenteraad. Door de raad van informatie en adviezen te voorzien en secretariële ondersteuning te bieden.

Griffier en medewerker

De griffie bestaat uit de griffier en een medewerker. De gemeenteraad benoemt een griffier en is ook de directe opdrachtgever.

De griffier zit tijdens de raadsvergaderingen naast de voorzitter, voor secretariële en logistieke ondersteuning. De griffier is ook secretaris van het presidium en van de rondetafelgesprekken. Hij of zij heeft geen stemrecht.