Raadsbesluiten

De besluitenlijst en het transcript kunt u in de agenda van de eerst volgende raadsvergadering inzien via het raadsinformatiesysteem.

Instructie

  • Ga naar aankomende vergaderingen     
  • Kies de datum van de eerstvolgende raadsvergadering
  • De besluitenlijst en het transcript vindt u onder het kopje Hamerstukken: Vaststellen besluitenlijst en transcript van de openbare raadsvergadering.