Drs. Karin Stadhouders

Voorzitter Rekenkamer BEL.

Profielfoto R.C.M. StadhoudersSinds april 2016 ben ik voorzitter van de Rekenkamer BEL. Daarnaast ben ik van 2013 tot 2019 voorzitter geweest van de Rekenkamer Amersfoort.

Na een doctoraal Middeleeuwse studies aan de Universiteit Utrecht koos ik voor de actualiteit van het openbaar bestuur. Van 1990 tot 2009 ben ik politiek en bestuurlijk actief geweest in de provincie Utrecht. Namlijk als gemeenteraadslid en wethouder in de Bilt en als lid van provinciale staten van Utrecht. Vervolgens heb ik enkele jaren gewerkt als griffier van de staten van Flevoland.

Tegenwoordig houd ik mij, als zelfstandig onderzoeker, onder meer bezig met industrieel erfgoed. Zo ben ik dus min of meer teruggekeerd op mijn oude stiel: cultuurhistorie en cultureel erfgoed. Maar dat betekende niet een definitief afscheid van het publieke domein. Dat blijft me boeien en bezighouden. In mijn vorige functies heb ik ervaren hoe een rekenkamer kan bijdragen aan inhoudelijke scherpte en kritische reflectie. Waardoor het politieke debat en de besluitvorming in raden en staten aan kwaliteit kunnen winnen. Dat laatste vind ik enorm belangrijk, want de kracht van onze democratie hangt nauw samen met de wijze waarop volksvertegenwoordigers hun rol vervullen. Met het rekenkamerwerk voor Blaricum, Eemnes en Laren lever ik daar graag een bijdrage aan.