Onderzoeken, jaarplannen, jaarverslagen

Onderzoeken

2021 
Besluitvorming Huis van Eemnes (pdf, 1,45 MB) 
Startnotitie onderzoek: Besluitvorming Huis van Eemnes (pdf, 731 KB)
Startnotitie inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 990 KB)
Eindrapport onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 1,75 MB)
2020
Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten (pdf, 1 MB)
Oplegger bij onderzoeksrapport energietransitie binnen de BEL-gemeenten (pdf, 540 KB)
Startnotitie onderzoek: Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten
2019/2020
Informatiepositie raad in besluitvormingsprocessen, casus Hart van Laren (pdf, 1 MB)
Startnotitie onderzoek: Informatiepositie van de raad in besluitvormingsprocessen, Hart van Laren
2019
"Toegang onder de loep. Uitvoering WMO en Jeugdwet, toegang tot zorg en voorzieningen in de BEL-gemeenten"
2018
Informatiepositie raad in besluitvormingsprocessen, casus aanleg kunstgrasvelden BVV'31

Rekenkamerbrieven

2022
Rekenkamerbrief vanwege een uitgevoerd WOB onderzoek (pdf, 1,09 MB)
Quick Scan Privacy (pdf, 755 KB)

2021
Rekenkamerbrief vanwege een uitgevoerd MOR onderzoek (pdf, 2,11 MB)

2019
Beleidsscan VN-verdrag Handicap

Jaarplan

2022 (pdf, 969 kB)

Jaarverslag

2022 (pdf, 1,01 MB)

Eerdere jaarverslagen, jaarplannen, onderzoeken, korte toetsen en rekenkamerbrieven 

Bekijk hier het archief met eerdere jaarverslagen, jaarplannen, onderzoeken, korte toetsen en rekenkamerbrieven.