Rondetafelgesprekken

Elke maand zijn er rondetafelgesprekken. Afhankelijk van het aantal onderwerpen worden deze geagendeerd op 1 of 2 avonden.

Inspreken

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende (BV) rondetafelgesprekken of het woord wenst te voeren over een niet geagendeerd onderwerp wordt u hiervoor van harte uitgenodigd en kunt u dit vooraf melden (uiterlijk maandag, 12.00 uur) bij de griffier (griffier@blaricum.nl). De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon. Indien er meerdere insprekers zijn kan het zijn dat deze tijd wordt bekort. Het advies is daarom om reeds in de mail te vermelden wat u aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van te voren verspreid kan worden onder de raadsleden, en de spreektijd te gebruiken om hierop een toelichting te geven.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft gestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Agenda en vergaderstukken van aankomende vergaderingen

U kunt de agenda en vergaderstukken van aankomende rondetafelgesprekken alvast bekijken.

Agenda en vergaderstukken van afgelopen vergaderingen

U kunt de agenda en vergaderstukken van afgelopen rondetafelgesprekken terugzoeken.

Vergaderingen live meeluisteren

De rondetafelgesprekken in Blaricum kunt u live meeluisteren.

Vergaderingen terugluisteren

De opnamen van de rondetafelgesprekken kunt u terugluisteren .