A.H.M. (Janny) van Dijk-de Jong

Raadslid en fractievoorzitter Fractie Van Dijk

 

Contact

E-mail: J.vanDijk@Blaricum.nl

 

Nevenfuncties

Lid van het bestuur van de Rioolzuiverings-installatie Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer

 


 

 

 

A.H.M. (Janny) van Dijk-de Jong

Raadslid stelt zich voor

Thuis in Blaricum
“Ik ben geboren in Hillegom, maar woon inmiddels alweer heel wat jaartjes in Blaricum. De stilte was in het begin even wennen, maar nu wil ik niet meer weg uit het dorp. Ik ben getrouwd met Fred van Dijk en we hebben samen twee dochters, met aanhang en kleinkinderen. Op beroepsmatig vlak ben ik tot mijn prepensioen vooral actief geweest als gemeenteambtenaar, onder meer in Blaricum, Eemnes en Baarn. Ik hield me vooral bezig met financiële zaken, bijvoorbeeld door in Baarn te helpen bij het opzetten van de belastingafdeling.”

De andere kant van het gemeentewerk
“Zo’n zeven jaar geleden ben ik voor het eerst meegegaan naar een raadsvergadering. Ik vond het gelijk leuk en kreeg gaandeweg steeds meer interesse in de lokale politiek, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik afgelopen maart ben geïnstalleerd als raadslid. Als lid van een kleine lokale partij moet je overal iets van weten, maar ik merk wel dat mijn expertise op financieel gebied goed van pas komt. Het is mooi om gemeentezaken nu eens van de andere kant te zien. Als raadslid gaan thema’s echt spreken omdat je meer feeling en contact met de burger hebt dan als ambtenaar. Ik vind het vooral belangrijk om samen met alle partijen tot een goed resultaat te komen. Dit doe je door de gulden middenweg te bewandelen, want je kunt nooit iedereen tevredenstellen. Daarnaast zijn het behoud van de Blaricumse identiteit en een verbeterde communicatie met de burger voor ons belangrijke politieke speerpunten.”