H.J. (Jan) Hoijtink

Raadslid VVD.

 

Contact

E-mail: J.Hoijtink@Blaricum.nl

Website: VVD Blaricum
Facebook: @VVDBlaricum
Twitter: @VVD_Blaricum

 

Nevenfuncties

Lid van het bestuur van de Agrarische Stichting Blaricum

 


 

H.J. Hoijtink

Raadslid stelt zich voor

Duurzaamheid voor de hype
“Van oorsprong ben ik specialist op het gebied van merken en consumentengedrag. Zeker in de laatste fase van mijn carrière heb ik veel ervaring opgedaan met verantwoord ondernemen, de invloed hiervan op bedrijfsreputaties en de marketing van duurzame producten. Leuk, zeker omdat duurzaamheid in die tijd nog geen modebegrip was. Ik woon sinds 1981 in Blaricum en ben inmiddels gepensioneerd. Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Er zijn bovendien nog twee kleinkinderen op komst. Sinds een jaar of zeven ben ik politiek actief bij de VVD.”

Betrokkenheid vergroten
“Ik ben geïnteresseerd in hoe processen werken. Hoe kun je productieve en respectvolle relaties onderhouden met mensen die heel anders tegen bepaalde zaken aankijken, zonder elkaars opvattingen te verketteren? Het is tevens belangrijk om burgers een stem te geven. Het internet is een prima medium om mensen beter te informeren en actief te laten meedenken en -praten over wat er gebeurt in hun leefomgeving. Neem de fusieplannen als voorbeeld: door de gebrekkige communicatie over de voor- en nadelen is een publieke discussie over het onderwerp uitgebleven. Jammer, want met een eigen geluid en sterke gemeentesite worden Blaricumse belangen minder gemakkelijk terzijde geschoven als de fusie er daadwerkelijk gaat komen. Als VVD willen we ook geld teruggeven aan de burger middels lastenverlichtingen. Veiligheid staat eveneens hoog op mijn agenda. Het aantal inbraken per duizend inwoners in Blaricum is hoog. Camera’s bij de toegangswegen vanuit Laren en Huizen kunnen een oplossing zijn.”