R. (Rob) Bruintjes

Raadslid en fractievoorzitter Democratisch Alternatief Blaricum.

 

Contact

E-mail: R.Bruintjes@Blaricum.nl

Website: Democratisch Alternatief Blaricum

 

Nevenfuncties

Lid van de werkgroep bestuurlijke verbetering Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek

 

 

R. Bruintjes

Raadslid stelt zich voor

Megalomane gebouwen
“Als geboren en getogen Blaricummer ben ik opgegroeid in het dorpscentrum. Veertig jaar geleden ben ik verhuisd naar de Bijvanck. Na een carrière in onder andere de gezondheidszorg ben ik inmiddels met pensioen. Ik ben politiek actief geworden in 2002, vooral uit onvrede met het feit dat steeds meer oorspronkelijke panden tegen de vlakte gingen en plaatsmaakten voor megalomane bouwwerken. Een goed voorbeeld hiervan is de school op antroposofische basis in het centrum. Lelijk en ook nog eens een gevaar voor de verkeersveiligheid vanwege de vele auto’s.”

Betere communicatie
“We zitten niet in de coalitie. Dat vind ik vooral jammer omdat er zo niets verandert aan de heersende politieke cultuur in Blaricum. Die kenmerkt zich door een gebrekkige communicatie tussen inwoners en gemeente. Er worden vaak plannen gemaakt of besluiten genomen zonder dat de burger daar voortijdig bij betrokken wordt. Het zou juist andersom moeten zijn: eerst praten met de bewoners voordat je een plan op papier zet. Wij zijn immers volksvertegenwoordigers, wat inhoudt dat je de mensen representeert. Maar als je niet met ze praat, kun je ook hun belangen niet vertegenwoordigen. Wij pleiten voor een toegankelijke gemeente, inclusief communicatie met echte in- en samenspraak. Ik ben ook strijdbaar om een zelfstandige gemeente te blijven, die samenwerkt met buurgemeenten op basis van wederzijds vertrouwen. Grensoverschrijdende zaken kun je samen aanpakken. Het is wel belangrijk dat de grootte van een gemeente niet bepalend is voor de mate van inbreng en inspraak. Er gaat gelukkig veel goed in Blaricum, maar het kan altijd beter.”