A.L.C. (Christien) Dobber-Spruijt

Raadslid VVD.

 

Contact

E-mail: C.Dobber@Blaricum.nl

Website: VVD Blaricum
Facebook: @VVDBlaricum
Twitter: @VVD_Blaricum
 

Nevenfunctie

Zelfstandig makelaar
Lid van de werkgroep regio-ambassadeurs Regionale Samenwerkingsagenda Regio Gooi & Vechtstreek

 


 

 

A.L.C. Dobber-Spruijt

Raadslid stelt zich voor

Diversiteit en verdieping
“Ik kom oorspronkelijk uit Coevorden en heb gestudeerd in Breda. Na mijn studie aan de Hogere Hotelschool in Den Haag heb ik een tijdlang in de hotelwereld gewerkt. In de jaren tachtig ben ik getrouwd en in Blaricum gaan wonen. Mijn politieke interesse is ontstaan toen we te horen kregen dat de gemeente, zonder belanghebbenden te informeren, verregaande plannen had om dicht tegen onze achtertuin een vrije busbaan aan te leggen. Door mijn verbijstering hierover ging het balletje rollen en belandde ik in de politiek. Ik vind de diversiteit in onderwerpen erg interessant en uitdagend. Mijn achtergrond als makelaar komt goed van pas bij de toekomstige invoering van de nieuwe Omgevingswet.”

Open debat
“Als oppositiepartij willen wij het open debat terugbrengen in de raad. Het moet weer mogelijk worden elkaar te overtuigen op basis van valide argumenten. Daarnaast moeten inwoners meer betrokken worden bij belangrijke besluiten. Stel als gemeenteraad aan de hand van gesprekken met inwoners kaders vast, leg die aan wethouders en ambtenaren voor en ontwikkel plannen die op draagvlak kunnen rekenen. Ook blijf ik mij ervoor inzetten dat iedere inwoner van ons dorp moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Met een cliëntenraad geef je mensen hier een stem in. Als regioambassadeur probeer ik tevens een brug te slaan tussen raad en regio, zeker nu de regio op bestuurlijk vlak steeds belangrijker wordt.”