C. (Carin) Francken

Raadslid en fractievoorzitter D66.

 

Contact


Website: D66 Blaricum
 

 

C. Francken

Raadslid stelt zich voor 

Bevoorrecht
“Ik woon inmiddels bijna 25 jaar in Blaricum. Het is een voorrecht om in zo’n mooi dorp te wonen. Toen we hier naartoe kwamen voelde dat als thuiskomen. Ik heb mijn hele leven al interesse in wat er om mij heen gebeurt. Hoe zitten mensen en samenlevingen in elkaar binnen de bredere context van de wereld? En hoe kun je zaken verbeteren? Ik ben in de politiek beland door feedback van collega’s. Ze begrepen niet waarom ik niet in de politiek zat, aangezien ik veel feeling heb voor politieke verhoudingen in organisaties. Bij D66 voelde ik me gelijk thuis. Het gedachtegoed spreekt me aan, terwijl het direct klikte met de lokale leden. Na fractie-assistent en –medewerker te zijn geweest, ben ik nu raadslid en fractievoorzitter. Het is hard werken, maar je kunt veel betekenen voor de gemeenschap.”

Lokale democratie versterken
“Een van onze speerpunten is het versterken van de lokale democratie. Dat doe je door de verbinding tussen burger en bestuur te verbeteren en door met name jongere mensen bij de politiek te betrekken. Daarnaast ijver ik er sterk voor om duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen. We ondersteunen bijvoorbeeld een regionale groep die mensen helpt om zelf hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Als je verduurzaming alleen laat afhangen van de overheid gaat het te lang duren. Daarnaast ben ik een aanjager van regionale samenwerking, zowel binnen de partij als breder. Dat is nodig om de raden voldoende invloed te geven op wat nodig is voor het regionaal besturen van de Gooi & Vechtstreek.”