G.R. (Bea) Kukupessy-Rokebrand

Raadslid en fractievoorzitter De Blaricumse Partij.

 

Contact

E-mail: B.Kukupessy@Blaricum.nl

 

Nevenfunctie

Bestuurslid Kledingbank

 

 


 

G.R. Kukupessy-Rokebrand

Raadslid stelt zich voor

Fijne jeugd
“Ik ben een autochtone Blaricummer. Mijn ouders hadden een kruidenierszaak aan de Meentweg, terwijl de grootouders om de hoek woonden. Ik heb hier een fijne jeugd gehad en sta nog steeds middenin de gemeenschap. Ik werk in de Wereldwinkel en ben vrijwilliger bij de Oranjevereniging en kledingbank. Ik ken iedereen en iedereen kent mij. Zo ontwikkel je een gevoel voor wat er onder mensen leeft. De interesse voor politiek is er altijd geweest. Politicologie was voor mij dus een logische studiekeuze. Het praktische nut van die opleiding is in de gemeentepolitiek trouwens beperkt. Een van de eerste wijsheden die je tijdens de studie politicologie meekrijgt, is dat financiën een middel zijn in plaats van een doel. Maar daar moet je in de gemeentepolitiek niet mee aankomen.”

Sociale samenhang
“Ik ben al vanaf mijn achttiende politiek actief, eerst als lid van de PSP en daarna van GroenLinks. Lokaal ben ik twintig jaar terug begonnen en inmiddels uitgegroeid tot het langstzittende raadslid. Een belangrijk doel tijdens deze raadsperiode is het terugbrengen van de sociale samenhang in Blaricum. Daarnaast moeten we het dorpskarakter bewaren, want qua ruimtelijke ordening wonen we nog in een authentiek dorp. Te ver doorgeschoten maakbaarheidsideeën frustreren me soms. Een voorbeeld is het plan om bomen te planten in het open gebied met stuwwallen langs de ‘Landingsbaan’, een prachtige plek waar ik mooie jeugdherinneringen aan heb. Wat betreft de fusie: financieel en organisatorisch zijn er weinig voordelen. Ik vermoed dat provincies door gemeentelijke schaalvergroting hun eigen bestaansrecht willen redden.”