J.M.G. (Joke) Lanphen

Raadslid D66.

 

Contact

 
Website: D66 Blaricum

 

Nevenfuncties

Medisch Manager Zorggroepen GHO-GO
Voorzitter Raad van Toezicht Mennistenerf
Directie WMO-Hulp
Huisarts waarnemer
 

 

J.M.G. Lanphen

Raadslid stelt zich voor

Gedeelde waarden
“Als dochter van een erfgooier ben ik geboren en getogen in Blaricum. Ik ben ruim dertig jaar huisarts en gezegend met twee zonen en kleinkinderen. Op politiek vlak ben ik al ruim 25 jaar bij D66, een partij met uitgangspunten die aansluiten bij mijn eigen gedachtegoed. Laat mensen uitgaan van hun eigen kracht om te groeien en help ze waar nodig. Een harmonieuze samenleving creëer je door grondrechten te koesteren en gedeelde waarden te vinden die iedereen in grote lijnen aanspreken. Daar hoort ook bij dat je elkaar aanspreekt op dingen die niet kunnen. Dat gebeurt nu te weinig, omdat mensen vertrouwen op politie en boa’s.”

Blaricum blijft Blaricum
“Ik zit sinds 2014 in de raad. Toen ben ik ook gestopt met mijn eigen huisartspraktijk in het dorp, waardoor ik tijd kreeg om het raadswerk te doen. Blaricum moet vooral een vriendelijk dorp blijven. Dit betekent dat je niet beknibbelt op groen en zorgt voor goede fietsverbindingen. Maar je kunt de ontwikkeling niet tegenhouden. Als geboren Blaricummer besef ik dit terdege. Ik heb het dorp in de loop der jaren zien veranderen. Blaricum kan de mooie dingen in stand houden, maar wel meegaan met de tijdsgeest. Voorzieningen zoals internet moeten goed zijn. Ondanks veranderingen blijft Blaricum altijd Blaricum, want het unieke DNA van het dorp zal nooit vergaan. Verder heeft de moderne gemeente ook een zorgtaak die je heel serieus dient te nemen. Daarnaast streven wij naar de vorming van een nieuw type lokale democratie, waarbinnen invloed en inspraak van de inwoners vanzelfsprekendheden zijn.”