A.L.C. (Christien) Dobber-Spruijt

Raadslid VVD.

Christien Dobber

Contact

E-mail: c.dobber@blaricum.nl

Website: VVD

Nevenfuncties

Waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Lid werkgeverscommissie griffier.