P.M. (Peter) Uitendaal

Fractievoorzitter en raadslid D66.

De heer P.M. (Peter) Uitendaal

Contact

E-mail: p.uitendaal@blaricum.nl

Website: D66

Nevenfuncties

PMU Consultancy.

Secretaris Hut van Mie.

Lid regiegroep Eemland 300. 

Lid bestuur Stichting Rekenkamercommissie BEL.