Code oranje natuurbrand afgekondigd

De hulpverleningsdiensten hebben een code oranje afgekondigd in onze veiligheidsregio. Doordat het erg droog is in onze natuurgebieden, is het gevaar dat een natuurbrand ontstaat groot. Bovendien kan een dergelijke brand zich nu snel uitbreiden. De brandweer zal daarom versterkt uitrukken naar meldingen in bos- en heidegebieden.

Het droogte-indicatiesysteem is te vinden op de website http://www.natuurbrandrisico.nl.

Wat betekent dit voor u?

 • Ga ervan uit dat verleende ontheffingen voor stookverboden niet meer geldig zijn. Zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de instantie die de ontheffing heeft verleend.
 • In de natuurgebieden mag u geen (kook)vuren maken.
 • Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn ook niet toegestaan, en natuurlijk wordt roken in natuurgebieden afgeraden.
 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi sigaretten en glas daarom altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de BBQ , opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Verder:

 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst (bij spoedeisende/levensbedreigende situaties 112, anders 0900 8844). Help mee door foto's/filmpjes te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
 • Niet overal in de natuur heeft u goed bereik met uw mobiele telefoon.
 • Houd u aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
 • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat zodat u zich beter kunt oriënteren.

Wat kunt u doen als er brand is bij code oranje?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Hiermee verkleint u de kans dat de brand u inhaalt.
 • Wees extra alert in droge gebieden zoals heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.
 • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.