Gebiedsakkoord De Kampen: samen voor een uniek stuk natuur

Natuurgebied De Kampen in Blaricum moet optimale omstandigheden bieden voor weidevogels, met een hierop aangepast agrarisch gebruik.

Donderdag 22 december 2016 ondertekenden de gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het gebiedsakkoord dat dit mogelijk moet maken. Voor de heer Adnan Tekin was het tevens zijn eerste formele bezoek aan Blaricum als gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, maar mogelijk niet zijn laatste. Tekin: “Ik hoop dat ik nog veel van dit soort akkoorden mag sluiten.”

Zielsgelukkig

“Ik ben zielsgelukkig met dit akkoord”, benadrukt boswachter en beheerder van het gebied Jan Roodhart tijdens zijn presentatie voorafgaand aan de ondertekening. “Voor de grutto maakt het tenslotte niks uit op welk grondgebied die is. Zolang het er maar veilig is om te broeden. Daarom is dit gebiedsakkoord en onze samenwerking zo belangrijk.”

Uniek gebied

Ook Ben Lüken, wethouder Blaricum, is verheugd: “Ik ben trots dat dit unieke gebied bij Blaricum hoort. En blij dat we er met elkaar helemaal voor gaan. Alle steun aan dit gezamenlijke project!”

Eén van grootste open graslandgebieden

De Kampen is een bijzonder stuk land in de gemeente Blaricum. De historie als gemeenschappelijke weidegrond voor de Erfgooiers heeft tot gevolg gehad dat er bijna geen bebouwing te vinden is. Samen met Eemland is De Kampen één van de grootste open graslandgebieden van Nederland. Met de ondertekening van het akkoord willen de vijf partijen De Kampen een mooi open graslandgebied laten blijven en verder ontwikkelen tot een gebied waarin volop weidevogels zitten. De terreinen worden gebruikt door boeren uit de buurt die het land duurzaam kunnen beheren. Het gebied is voor de recreant te beleven vanaf paden en dijken en biedt ruimte, rust en natuur vlakbij de stedelijke gebieden van het Gooi.


Foto: Studio Kastermans
v.l.n.r.: dhr. A. Tekin (gedeputeerde Provincie Noord-Holland), dhr. B.H.E. Lüken (wethouder gemeente Blaricum), dhr. G. Lemmen (gebiedsmanager Natuurmonumenten), mevr. R. Tienkamp (hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland) en dhr. H.J.W. van den Berg (voorzitter Agrarische stichting Blaricum)