Vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo

Vanaf 1 mei 2016 gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) noodopvang inrichten op het oostelijke deel van Crailo. In eerste instantie worden daar 300 vluchtelingen opgevangen.

De 300 vluchtelingen zullen tijdelijk, tot 1 oktober, worden ondergebracht in bestaande gebouwen op het terrein van de Veiligheidsregio in de gemeente Laren. Onderdeel van deze groep van 300 vormen de huidige vluchtelingen op Crailo. Deze huidige vluchtelingengroep van ongeveer 90 personen is afkomstig uit crisisnoodopvang in de regio en verblijft sinds eind oktober 2015 op Crailo.

Om opvang van in totaal 600 vluchtelingen op Crailo mogelijk te maken wordt in de komende weken een aantal varianten uitgewerkt voor de aankoop van aanpalende terreinen. Hiervan worden ook de financiële consequenties in kaart gebracht. In april zullen de partijen dan nadere afspraken maken die zulke opvang voor het eind van dit jaar mogelijk maken.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen COA, provincie en de regio gemeenten dinsdagavond 8 maart 2016 op het provinciehuis in Haarlem. Onderdeel van de afspraken tussen provincie, regio en COA is dat grond en gebouwen na 10 jaar worden ingericht als natuur.

Het is de bedoeling dat de groep van 300 asielzoekers nog in 2016 verhuist naar een meer definitieve bebouwing. Die zal het COA in dat geval voor de komende 10 jaar gaan optrekken. Capaciteit voor nog eens 300 vluchtelingen zal naar verwachting rond de jaarwisseling gereed zijn.

De 600 opvangplekken op Crailo dragen bij aan de opgave om in Noord-Holland 5000 opvangplekken mogelijk te maken. Die opgave vloeit voort uit afspraken die het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in november 2015 maakten in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. De regio Gooi en Vechtstreek heeft zich in de provinciale regietafel eerder bereid verklaard om, kleinschalig en verdeeld over de regio, nog 600 opvangplaatsen te realiseren.

Gerard Bakker, bestuursvoorzitter COA: “Ik ben blij dat we snel aan de slag kunnen op deze locatie, opvangcapaciteit is hard nodig. We hebben er constructief met alle partijen aan gewerkt, goed om nu de eerste resultaten daarvan te zien.”

Commissaris van de Koning Johan Remkes: ‘’Door een goede samenwerking tussen COA, gemeenten en provincie, vanuit ieders verantwoordelijkheid, wordt deze opvanglocatie mogelijk. Ik ben blij dat we er gezamenlijk aan werken om perspectief te bieden voor 600 opvangplekken.”

De bestuurders van 7 regiogemeenten uit Gooi en Vechtstreek maken zich samen met gemeente Eemnes sinds oktober 2015 in het Opvangverbond sterk voor kleinschalige opvang in de regio. Voorzitter van het regiobestuur Pieter Broertjes: “Het verheugt ons dat we 300 vluchtelingen kunnen huisvesten. De regio zal er alles aan doen om de opvang voor iedereen zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen.”