Vertraging in beantwoorden vragen

De BEL Combinatie zet dit jaar stappen om het applicatielandschap drastisch te vereenvoudigen. Eén van de veranderingen betreft de harmonisatie en het samenvoegen van de drie belastingensystemen naar één systeem.

Daardoor is het mogelijk dat u tot 4 juli langer moet wachten op een antwoord op uw gestelde vraag of verzoek dan u nomaliter van ons verwacht. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak!