Koninklijke onderscheiding voor vijf Blaricummers

DIt ter gelegenheid van Koningsdag.

Mevrouw J.C.M. van den Brink en mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw N.J. Froger-Kunst en de heer J.C.M.A. Gillis zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer L.J.M. Janssen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Wegens verblijf in het buitenland kon de heer Janssen vandaag niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch heeft hem vanochtend telefonisch op de hoogte gebracht. De heer Janssen ontvangt de onderscheiding maandag 2 mei.

Aan de andere vier decorandussen reikte burgemeester De Zwart-Bloch dinsdag 26 april de bij de onderscheidingen behorende versierselen uit.

Overzicht decorandussen

In het onderstaande overzicht vindt u informatie over de Blaricumse decorandussen.

 • Mevrouw J.C.M. van den Brink (1950)
  Mevrouw Van den Brink zet zich sinds 1969 als vrijwilliger in voor de Blaricumse Handbalvereniging SDS’99. Zo onderhoudt zij contacten met het Nederlands Handbalverbond en bezoekt zij de regiovergaderingen. Daarnaast verzorgt mevrouw Van den Brink de ledenadministratie en post. Ze beheert en bestelt ook de sportkleding, organiseert activiteiten, draait bardiensten, helpt mee bij de schoonmaak van de kantine en is ook nog het contactpersoon voor alle wedstrijden en toernooizaken. Tevens is zij lid van de redactiecommissie. Sinds 2013 is mevrouw Van den Brink lid van het Vrijwilligerscomité Blaricum, waar zij de belangen van de Blaricumse sportverenigingen behartigt. Dit comité kiest jaarlijks de Vrijwilliger van het Jaar.
   
 • Mevrouw N.J. Kunst-Froger (1965)
  Mevrouw Froger is sinds 2006 televisiepresentatrice. Met programma’s zoals ‘Hart in Aktie’, ‘De Frogers: Helemaal Heppie’, en ‘De Frogers: Effe geen cent te makken’ worden specifieke problemen in de samenleving onder de aandacht gebracht.  Het werk dat mevrouw Froger verricht,  betekent veel voor mensen en kweekt begrip in de samenleving. Met behulp van dit soort programma’s worden er sponsoren geworven zodat kinderen die het even moeilijk hebben een weekend of midweek weg kunnen en kunnen mensen met kleine maar ook grote problemen geholpen worden.

  Ook is mevrouw Froger sinds 2000 één van de ambassadeurs van Stichting Orange Babies. Zij zet zich actief in om geld binnen te halen, zodat moeders en kinderen in Afrika geholpen worden bij hun gevecht voor een toekomst zonder HIV. Daarnaast is mevrouw Froger ambassadeur voor de Stichting Heppie. Wat begon met het televisieprogramma ‘De Frogers Helemaal Heppie’ is uitgegroeid tot een zeer betrokken en intensief ambassadeurschap. 
   
 • De heer J.C.M.A. Gillis (1954)
  De heer Gillis is zowel in Nederland als in over de landsgrenzen actief. Rode draad is wel sociale betrokkenheid en maatschappelijk verantwoordelijkheid. In 2002 heeft de heer Gillis de International Council of Shopping Centers opgericht. Tot 2013 was hij ook voorzitter van deze organisatie. Deze belangenorganisatie biedt leden een netwerk met een eindeloze hoeveelheid kennis en ervaring op het gebied van winkelcentra. Met name milieu en duurzaam bouwen was en is een speerpunt.

  Bij de voormalig werkgever van de heer Gillis, Redevco,  was duurzaam ontwikkelen en bouwen zijn uitdaging. Daarnaast legde hij vanuit maatschappelijk verantwoord perspectief bij Redevco in de kaders van het Corporate Responsability-beleid vast, dat iedere medewerker de gelegenheid moet krijgen twee dagen per jaar op kosten van Redevco te besteden aan een goed doel.

  In 2008 stond de heer Gillis aan de wieg van Stichting Dutch Green Building Council. Onder zijn leiding groeide deze stichting uit tot de meest brede en grootste onafhankelijke netwerkorganisatie voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en werd het keurmerk BREEAM-NL operationeel. In september 2015 nam de heer Gillis afscheid als voorzitter van deze stichting.

  In zijn vrije tijd nam de heer Gillis via de stichting Habitat for Humanity deel aan een bouwreis naar Zuid-Afrika. Een week lang bouwde hij mee aan zes woningen voor de allerarmsten in een krottenwijk in Kaapstad.
   
 • De heer L.J.M. Janssen (1956)
  De heer Janssen heeft, gerelateerd aan zijn werk als creatief directeur en ontwerper van Theateradvies BV, verschillende maatschappelijk nevenfuncties.

  Zo is de heer Janssen verantwoordelijk voor ontwikkelingen in de (internationale) theaterwereld. Hij heeft onder meer een nieuw concept ontwikkeld voor het ontwerp van de toneeltoren van schouwburgen. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden van theaterpersoneel en van de artistieke mogelijkheden van de theaters. Nederland staat, mede door de innovaties van de heer Janssen, bekend als het meest vooruitstrevende land op het gebied van theaterinrichting en toneelmechanische installaties.

  De heer Janssen was medeoprichter en bestuurslid van Stichting Tekening (1991-2000). Deze stichting stelde zich tot doel om up-to-date digitale tekeningen te maken die de planning van de opbouw van reisvoorstellingen en de communicatie met de verantwoordelijken in de schouwburgen eenvoudiger en tijd-efficiënter maakten.

  Bij de Vereniging voor Podium Technologie was de heer Janssen in de periode 1991 tot 2000 een betrokken lid van de redactieraad. Hij bedacht de  ‘Willem Jantje Prijs’. Dit is een prijs voor technici die een innovatieve oplossing hadden bedacht en uitgewerkt om het werk op en rond het toneel eenvoudiger te maken. Daarnaast is de heer Janssen sinds 2000 één van de bestuursleden van CUE, een vakbeurs voor theatertechniek. Deze tweejaarlijkse beurs ontvang zo’n 6000 bezoekers. Dankzij het netwerk van de heer Janssen gaan veel deuren open en kan er een interessant lezingsprogramma aangeboden worden.

  Naast al deze werkzaamheden is de heer Janssen sinds 1990 actief bij de Volleybalclub Blaricumse Oude Knarren (B.O.K.). Hij heeft zich de afgelopen jaren veelvuldig ingezet voor de Nieuwjaarscommissie, LenteBOKcommissie en de Reiscommissie.
   
 • Mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand  (1951)
  In 2012 richtte mevrouw Kukupessy de kledingbank op voor mensen die van een bijstandsuitkering leven en/of voor mensen die wekelijks bij de voedselbank komen. Tweemaal per jaar is er een kledinguitgifte en worden meer dan 1000 kledingstukken van eigenaar verwisseld. Daarnaast is mevrouw Kukupessy sinds 1994 als vrijwilliger bij SWB/Versa Welzijn bij vele activiteiten betrokken zoals bijvoorbeeld De Trefbak en Trefpop. Op haar initiatief is de ‘geef en neem’ tafel gestart. Vanaf 1999 is mevrouw Kukupessy ook raadslid in Blaricum. Zij is vertegenwoordiger van De Blaricumse Partij. Deze partij is ontstaan nadat in 2010 het Blaricums belang, waar mevrouw Kukupessy eerst voor uit kwam, is samengegaan met De Nieuwe Blaricumse Partij.

  Buiten haar werkzaamheden als raadslid is mevrouw een Kukupessy een actief persoon die zeer betrokken is bij diverse activiteiten in het dorp. Zo is zij al sinds 1995 vrijwilliger bij de Oranjevereniging Blaricum en sinds 2000 vrijwilliger bij de Dag van het Werkpaard. 
   

Foto: Studio Kastermans
Wegens verblijf in het buitenland ontbreekt de heer Janssen op deze foto

Foto: Studio Kastermans
De heer Janssen kreeg de Koninklijke onderscheiding op 2 mei uitgereikt