’t Schaar verduurzaamd en beter toegankelijk gemaakt

Op woensdag 24 februari verrichtten wethouder Liesbeth Boersen en directeur-bestuurder van St. Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Jos Flemminks Smid een officiële handeling ter gelegenheid van de feestelijke opening van project ’t Schaar.

Bij 151 woningen van de terrasflats zijn energiebesparende werkzaamheden uitgevoerd, waardoor ze nu voldoen aan Energielabel B.
Daarnaast is de toegankelijkheid binnen het gehele appartementencomplex (179 woningen) verbeterd door het aanbrengen van deurautomaten en het verhogen van de galerijvloeren. Hiermee is aan wensen van de bewoners tegemoet gekomen. De gemeente Blaricum heeft hiervoor een bedrag van zo’n € 65.000,- aan subsidie beschikbaar gesteld.

Liesbeth Boersen en Jos Flermminks Smid

Zie ook persbericht Het Gooi en Omstreken