Aantal misdrijven in Blaricum gedaald

Opvallende dalers zijn fietsdiefstallen (-67%) en autokraak (-51%), maar ook het aantal woninginbraken is fors minder (-32%).

In de eerste zes maanden van 2017 is het totaal aantal misdrijven in Blaricum met -17% afgenomen ten opzichte van 2016. Deze ontwikkeling van de criminaliteit is gunstiger dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-7%). Opvallende dalers zijn fietsdiefstallen (-67%) en autokraak (-51%), maar ook het aantal woninginbraken is fors minder (-32%).

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is de eerste helft van 2017 met -32% afgenomen ten opzichte van 2016. Zowel het aantal pogingen (-31%) als het aantal geslaagde inbraken (-32%) is duidelijk gedaald. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met  6% gedaald.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is ongeveer op hetzelfde niveau als de eerste zes maanden van 2016 (15 in 2016 naar 14 in 2017).

Jeugd

Het aantal meldingen jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2016 met -40% afgenomen. Regionaal zien we juist een toename van +12%.

Veelvoorkomende Criminaliteit

Het aantal fietsdiefstallen (-67%), autokraken (-51%) en vernielingen (-13%) is sterk gedaald. Autokraken en fietsdiefstallen laten zelfs het laagste niveau zien sinds 2014.