Voordracht voor nieuwe griffier Blaricum

Dinsdag 7 november 2017 heeft de werkgeverscommissie de heer drs. R.E. (Ralph) de Vries voorgedragen voor de benoeming van waarnemend griffier per 1 januari 2018. De huidige griffier, de heer P. de Groot, gaat eind april 2018 met pensioen. De voordracht voorziet tevens in de benoeming als griffier per 28 april 2018.

De heer de Vries was de afgelopen jaren werkzaam als lid van Provinciale Staten Utrecht en later als gedeputeerde van de provincies Utrecht en Noord-Holland. De Vries: “Ik ben enthousiast om vanuit mijn politiek-bestuurlijke kennis en ervaring de gemeenteraad als griffier te kunnen ondersteunen en adviseren.”

De werkgeverscommissie is ervan overtuigd in de heer De Vries een goede opvolger van de heer De Groot te hebben gevonden en ziet de samenwerking vol vertrouwen tegemoet. Hij is iemand met veel ervaring in het lokaal en provinciaal bestuur. En daarnaast een stimulerende persoonlijkheid met verbindend vermogen.

De gemeenteraad neemt op 28 november aanstaande een besluit over de voordracht.