Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis

Donderdag 21 november 2019 reikte burgemeester Joan de Zwart-Bloch postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uit.

Deze onderscheiding is toegekend aan de heer H. Bakker (overleden op 27 februari 1950). In 1924 is de heer Bakker opgekomen als gewoon dienstplichtige. Op 25 augustus 1939 gaf de heer Bakker gehoor aan de oproep tot Algemene Mobilisatie in Nederland en meldde zich bij de eerste Compagnie, Tweede Bataljon, 34e Regiment Infanterie. De heer Bakker vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog mee bij Dordrecht. 

De heer K. Bakker, de oudste zoon, heeft het oorlogskruis namens zijn vader in ontvangst genomen.

Mobilisatie-Oorlogskruis

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is in 1948 ingesteld door koningin Wilhelmina. De onderscheiding wordt, onder bepaalde voorwaarden, toegekend aan oud-militairen die in dienst zijn geweest van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode van 6 april 1939 tot 3 september 1945. Ook mensen die niet tot deze categorie behoorden, maar wel tijdens de oorlog in het belang van het koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht, komen ervoor in aanmerking.

burgemeester naast de heer K. Bakker met in haar handen het Mobilisatie-Oorlogskruis