Uw huis isoleren en geld besparen

Door uw huis goed te isoleren kunt u veel energie besparen. Voor zowel oudere als nieuwere woningen kan er met relatief goedkope maatregelen geld worden bespaard.

Dit kunnen maatregelen zijn zoals het isoleren van uw woning. Niewsgiergig naar hoeveel u kunt besparen? Milieu Centraal heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u dit kunt berekenen. Tips en subsidiemogelijkheden vindt u hier.

Subsidieregeling Energiebesparing in Huis (SEEH)

Na het uitvoeren van minimaal twee isolerende maatregelen door een bedrijf, kunt u maximaal één keer de SEEH subsidie aanvragen. Om  hiervoor in aanmerking te komen moet u als aanvrager de eigenaar van de woning zijn (uw hoofdverblijf) en moet u voldoen aan het minimumaantal m2 dat geisoleerd moet worden.

De subsidie geldt enkel voor maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd en is vanaf 2 september 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.rvo.nl aan te vragen. Op de website vindt u ook meer informatie over de looptijd en de hoogte van de subsidie en uitgebreidere informatie over de voorwaarden.

Duurzaamheidslening Blaricum

Het energiezuinig maken van uw owning is een investering die in eerste instantie geld kost. De gemeente Blaricum vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten.