Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018

De gemeenteraad van Blaricum heeft besloten om de Algemene plaatselijke verordening (APV) op een aantal onderdelen te wijzigen. De wijzigingen gaan onder andere over het oplaten van ballonnen, carbid schieten, regels over honden en het gebruik van lachgas.

Met de gewijzigde APV is het verboden om lachgas als roesmiddel te gebruiken op een openbare plaats als daardoor hinder ontstaat. Ook is het niet meer toegestaan om ballonnen op te laten met de bedoeling om ze weg te laten zweven. Biologisch afbreekbare ballonnen kunnen ook schade toebrengen aan de natuur en het milieu en vallen daarom ook onder het verbod. Verder is er een verbod gekomen op carbid schieten. Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente daar overlastklachten over gekregen. Ook zijn de artikelen over verontreiniging door honden en het laten loslopen en aanlijnen van honden aangepast waardoor het aansluit bij de uitgangspunten voor het hondenbeleid.

De gemeenteraad stemde in september 2019 in met deze uitgangspunten. Op basis van de gewijzigde APV zal het college de uitgangspunten verder uitwerken in beleidsregels. Tot slot is de APV aangepast zodat barbecueën op de door de gemeente geplaatste vaste barbecues op het Stichtse strand is toegestaan. De barbecues mogen alleen worden gebruikt als er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving.

De APV met wijzigingen kunt u inzien via Overheid.nl: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 (eerste wijziging)

Op Overheid.nl vindt u ook de gehele Algemene plaatselijke verordening 2018