Uitstel visie kernrand

Het gedeelte tussen de Schapendrift en de Gooijergracht is onbebouwd en voornamelijk agrarisch gebied. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Dorp 2018 gaf de gemeenteraad aan dat er voor dit gebied een visie moest worden opgesteld. In deze visie wordt beoordeeld of de bestemming van dit gebied nog steeds de juiste is.

De gemeenteraad heeft 1 december 2020 besloten deze visie vooralsnog niet op te stellen. Eerst moet er een visie voor de gehele gemeente komen, waarin het gebied tussen de Schapendrift en de Gooijergracht wordt meegenomen. Met het opstellen van de visie voor de gehele gemeente wordt volgend jaar (2021) gestart.

U kunt de vergadering van de gemeenteraad terugluisteren. Ook kunt u de stukken en het besluit inzien. Dat kan allemaal online