12 december: inloopbijeenkomst HOV in ’t Gooi

Ontwerp HOV Huizen-Blaricum: kijk en praat mee!

De projectorganisatie HOV in ’t Gooi organiseert op woensdag 12 december tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de aula van Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen. U bent van harte welkom.

Tijdens een eerdere bijeenkomst in september werden alle locaties gepresenteerd waar aanpassingen nodig zijn om de doorstroming en verkeersveiligheid op het tracé te garanderen als daar straks de HOV-bus rijdt. Zo’n negentig belangstellenden gaven hun wensen en suggesties mee. Daarnaast werden keukentafelgesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders en werd voor de gewenste aanpassingen in Blaricum een klankbordgroep ingesteld om mee te praten en te tekenen. Op basis van alle reacties en suggesties heeft de provincie nu een voorlopig ontwerp opgesteld.

Voorlopig ontwerp

Op woensdag 12 december is het voorlopig ontwerp onderwerp van gesprek. Tussen 17.00 en 20.00 uur staan projectmedewerkers van de provincie Noord-Holland en van advies- en ingenieursbureau Movares klaar om u tekst en uitleg te geven bij de tekeningen.

Digitaal reageren? Dat kan!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen dan kunt u ook digitaal reageren. Dat kan tot en met vrijdag 11 januari 2019. De ontwerptekeningen inclusief een korte toelichting worden ná de inloopbijeenkomst op www.hovintgooi.nl geplaatst. Daar vindt u ook een eenvoudige instructie voor het indienen van een reactie. Na het sluiten van de reactietermijn en het verwerken van de suggesties, wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp.

HOV in Huizen en Blaricum

De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Blaricum meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 hebben de beide gemeenteraden ingestemd met de variant waarbij de snelbus mee gaat rijden met het overige verkeer via de Meent: een aparte busbaan is dan niet nodig. De afgelopen weken werkten de provincie Noord-Holland, Movares en de beide gemeenten samen aan een goed en passend ontwerp. Het definitieve ontwerp op de verschillende locaties wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Pas als het definitief ontwerp is vastgesteld, gaat de provincie aan de slag met het voorbereiden van de uitvoering.