3 Koninklijke onderscheidingen in Blaricum

3 inwoners van Blaricum ontvingen op woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. 1 gedecoreerde kreeg de onderscheiding voor Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden en twee gedecoreerden ontvingen de onderscheiding in Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Alle gedecoreerden proosten samen met burgemeester Barbara de Reijke

Meneer Rob Croese

Rob Croese, die wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, werkt sinds 1990 bij de Nationale Politie (en de voorgangers ervan), momenteel als Projectleider Grens & Veiligheid. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden wordt uitgereikt aan militairen die actief zijn of als militair actief zijn geweest.

Rob bekleedde in de loop der jaren verschillende functies, zoals plaatsvervangend hoofd van de Parketpolitie Amsterdam en projectleider bij de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Vanaf 2011 was hij manager uitzendingen, plaatsvervangend teamleider van het Team Internationale Politieuitzendingen en teamleider bij het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum. In deze functie reisde Rob regelmatig naar crisisgebieden als Afghanistan en Georgië.

Tussen 2006 en 2020 was Rob Croese nationaal vertegenwoordiger bij het European Civil Protection Framework van de Europese Unie. Hij was hier namens Nederland noodhulpcoördinator en zette zich in om de Europese samenwerking op het terrein van rampenbestrijding te verbeteren. Dit bracht Rob in Albanië, tijdens zware overstromingen in dat land, en als waarnemer in Moldavië.

Naast zijn politiewerk is Rob sinds 2008 reserve-majoor bij het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Verdiensten van Rob in deze context zijn onder meer zijn werk als pelotonscommandant en begeleiding van jonge professionals bij hun kennismaking met de krijgsmacht.

In het verlengde hiervan zet Rob zich onbezoldigd in als coördinator en aanspreekpunt voor veteranen in Blaricum. Hij is mede-organisator van de jaarlijkse BEL-veteranendag en de jaarlijkse dodenherdenking.

En sinds een aantal jaren werkt hij mee aan het televisieprogramma ‘Missie MAX’. Omroep MAX maakt dit in samenwerking met Defensie en Politie, om familie en vrienden van militairen en politiefunctionarissen de mogelijkheid te bieden hen te bedanken voor hun inzet in binnen- en buitenland.

De heer Croese ontvangt een lintje van burgemeester Barbara de Reijke

De heer Croese met zijn collega militairen.

Mevrouw Jacqueline Gesink - Blickman

Jacqueline Gesink - Blickman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was tot het najaar van 2020 betrokken bij de Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), een internationale non-profitorganisatie die onderzoek ondersteunt en financiert op het gebied van diabetes type 1.

Jacqueline begon haar inzet voor de JDRF als vrijwilliger. Tussen september 2018 en september 2020 werkte zij voor de stichting als projectmanager, eventmanager en communicatiemanager.

In het Gooi zette Jacqueline zich in de loop van de tijd op diverse manieren in als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij de Larensche Mixed Hockey Club, waar zij van 2008 tot 2013 de jongste jeugd begeleidde en enthousiast maakte voor hockey als sport en spel.

En in Blaricum is Jacqueline Gesink - Blickman sinds 2010 een steunpilaar voor het dorpsblad hei&wei. Vanaf haar aantreden maakt zij deel uit van het bestuur van de Stichting Dorpsblad Blaricum en is zij verantwoordelijk voor het secretariaat. Daarnaast ontfermt zij zich over sponsoring en advertenties.

Zij speelde bovendien een belangrijke rol in de opbouw van de samenwerking met de gemeente Blaricum. Dit leidde ertoe dat hei&wei sinds 2010 de officiële berichten van de gemeente bevat.

Sinds 2015 is Jacqueline voorzitter van het bestuur van hei&wei. Zij is verantwoordelijk voor de contacten met onder meer de eindredactie, de grafisch vormgever, de drukker en de burgemeester. Zij stuurt de tweede secretaris, de penningmeester en de kascommissie aan. En ze speelde in 2022 een belangrijke rol bij de totstandkoming van de vernieuwde website van hei&wei.

Mevrouw Gesink ontvangt van burgemeester Barbara de Reijke het lintje.

Burgemeester Barbara de Reijke houdt haar speech voor mevrouw Gesink.

Meneer Gerard Ploeger

Gerard wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor zijn tomeloze inzet in Blaricum op diverse terreinen.

Van 1967 tot 2017 zette Gerard zich in voor tafeltennisvereniging Vitus. Hij hielp enthousiast mee bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten, en – vanuit zijn vakgebied fysiotherapie – bij het oplossen van blessures en ander lichamelijk ongemak.

In 2004 werd Gerard voorzitter van het bestuur van de Blaricumse Lawn Tennis Club (BLTC). Hij onderhield de contacten met de landelijke tennisbond, voerde contractonderhandelingen, was aanspreekpunt voor de gemeente, sloot sponsorcontracten af en introduceerde informatietechnologie.

En tussen 2012 en 2020 was hij bestuurslid en later voorzitter van de Stichting Tennis Squash Blaricum, houder van de erfpachtcontracten van de BLTC en LTV De Bijvanck.

In 2006 nam Gerard Ploeger zitting in het bestuur van de toen net opgerichte Stichting Promotie Blaricum; sinds de zomer van 2018 is hij er voorzitter van. In deze nieuwe leiderschapsrol zoekt Gerard altijd naar verbinding en nieuwe ideeën, en helpt actief mee bij diverse activiteiten.

Last but not least was Gerard ruim 35 jaar actief in de organisatie van het jaarlijkse Blaricumse Sinterklaasfeest – inclusief de glansrol van dorps-Sint, tijdens de intocht in november, tussen 1987 en 2021.

De heer Ploeger ontvangt van burgemeester Barbara de Reijke een lintje.

De heer Ploeger proost op zijn ontvangen lintje.

Uitreiking lintjes

De feestelijke uitreiking van de lintjes, door burgemeester Barbara de Reijke, vond plaats vanaf 10.30 uur in het gemeentehuis van Blaricum.

Burgemeester Barbara de Reijke:

Dit is voor mij de eerste keer dat ik dit mag doen voor de gemeente. Mooi en bijzonder om op deze manier kennis te maken met Blaricum en haar betrokken inwoners. Ik ben ontzettend trots op deze gedecoreerden, voor hun tomeloze inzet voor de maatschappij. Het zijn vrijwilligers die het vaak zo vanzelfsprekend vinden om naar een ander om te kijken en om van maatschappelijke betekenis te zijn. Gelukkig is deze enorme inzet en betrokkenheid opgemerkt door anderen en heeft dat geleid tot een aanvraag voor Koninklijke erkenning. Ik ben dan ook echt blij dat ik deze Blaricummers vandaag in het zonnetje heb mogen zetten.

Oranjetoast

Donderdag 27 april om 9.30 uur is de Oranjetoast in het gemeentehuis. Alle gedecoreerden, ook de nieuwe gedecoreerden, zijn hiervoor uitgenodigd.  

Iemand voordragen?

Kent u ook iemand die een lintje verdiend? Meld diegene vooral aan, alle informatie hierover staat op onze website of op www.lintjes.nl