Aanpak zwerfafval

Zwerfafval is voor velen een doorn in het oog. We willen het zwerfafval verminderen en doen dat in samenwerking met adviesbureau De Bries. Om tot een goede aanpak te komen starten we een onderzoek.

Via een vragenlijst horen we graag waar inwoners veel zwerfafval zien en wat de oorzaak kan zijn. Helpt u mee? Vul dan de vragenlijst in via www.blaricum.nl/zwerfafval Dat kan tot 8 februari 2021. Invullen duurt ongeveer 7 minuten.