Asbest centraal inleveren op het scheidingsstation in Hilversum en textielcontainers in een nieuw jasje!

Veranderingen per 1 juli 2021: inleveren asbest alleen nog in Hilversum en textielcontainers in nieuw jasje.

Asbest

Vanaf 1 juli 2021 kan asbest en asbestgelijkend materiaal alleen nog centraal worden ingeleverd op het scheidingsstation in Hilversum. U kunt het dus niet meer naar de andere scheidingsstations in Weesp, Bussum en Huizen brengen. Het scheidingsstation in Hilversum is maandag t/m zaterdag geopend. Je kunt gemakkelijk via google live kijken of het er druk is. Wil men asbesthoudend materiaal zelf verwijderen uit de woning? Dan moet men dit altijd vooraf melden bij de gemeente via het Omgevingsloket. Zonder registratieformulier mag de GAD dit niet aannemen. Als men zelf asbest komt brengen naar het scheidingsstation in Hilversum kijk dan eerst naar de voorwaarden/spelregels op https://www.gad.nl/asbest/ Zo dient u zich altijd eerst te melden.

Textielcontainers in een nieuw jasje

Vanaf 1 juli 2021 worden in de hele regio de bestaande textielcontainers gewisseld voor nieuwe. We hebben een nieuwe partner voor het inzamelen en sorteren van het textiel. De textielcontainers worden geleegd met kleinere voertuigen en de inhoud wordt direct handmatig nagekeken op mogelijke vervuiling. Er verandert dus weinig, alleen het uiterlijk van de container. Wel creëren we met deze overstap meer werkgelegenheid en betere kwaliteit van het oude textiel.

Er wordt geprobeerd op een dag de oude voor de nieuwe container te vervangen zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat. De 4 ondergrondse containers voor textiel zullen ook door deze nieuwe bovengrondse container vervangen worden. Deze containers komen op dezelfde locatie of in overleg met de betreffende gemeente op een andere locatie.

De nieuwe partner heeft de doelstelling om zoveel mogelijk te helpen door het bieden van banen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een deel van de opbrengsten te schenken aan goede doelen.