Begroting gemeente Blaricum 2024

In de eerstvolgende hei&wei staat uitgebreide informatie over de gemeentebegroting van 2024. Bij het artikel staan helaas de onjuiste taartdiagrammen afgebeeld. Op deze pagina vindt u de juiste informatie.

De gemeentebegroting van Blaricum is sluitend en structureel in evenwicht. Blaricum blijft hiermee een financieel gezonde gemeente. Voor de komende drie jaren hebben wij een begrotingsoverschot. Wij zijn daar heel blij mee, maar het blijft belangrijk om goed te letten op onze uitgaven de komende jaren. Onder andere door een verlaging van de algemene uitkering vanaf 2026 verwachten we in 2027 een tekort. We hebben het vertrouwen dat we dit in de komende jaren kunnen herstellen.

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

2024

2025

2026

2027

Opbrengsten (baten)

42.070.600

40.101.500

38.557.400

38.537.500

Kosten (lasten)

40.442.800

37.681.400

37.891.700

38.929.200

Begotingsresultaat

1.627.800

2.420.100

665.700

-391.700


De begroting 2024 geeft invulling aan de opgaven die staan in het collegeprogramma ‘Vandaag aan de slag voor het Blaricum van morgen’. https://www.blaricum.nl/Bestuur/College/Collegeprogramma 

Begroting in één oogopslag: de kosten

De totale kosten van de gemeente bedragen € 40,4 miljoen. De uitgaven zijn divers en bestaan o.a. uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van uitgaven staan de totale kosten per programma. 

 

Begroting in één oogopslag: de opbrengsten

De totale opbrengsten van de gemeente bedragen € 42 miljoen. Voor een groot deel van deze opbrengsten bepaalt de gemeente zelf waaraan zij het geld uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen: de gemeentelijke belastingen (OZB) , de algemene uitkering en de overige opbrengsten. 

Begrotingsbehandeling door gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de begroting in de RTG (rondetafelgesprekken) op 17 oktober in het gemeentehuis Blaricum en in de raadsvergadering op 31 oktober in het gemeentehuis in Eemnes. Wilt u meeluisteren? Wees welkom, het is een openbare vergadering. De stukken zijn hier te vinden.