Benoeming wethouders Blaricum

Op dinsdagavond 24 mei, aan het einde van de raadsvergadering, worden Anne-Marie Kennis (Hart voor Blaricum), Frans Cornelis (VVD) en Joke Lanphen (D66) door de gemeenteraad van Blaricum benoemd tot wethouder.

Anne-Marie Kennis (Hart voor Blaricum)

Anne-Marie Kennis is sinds 2014 wethouder voor Hart voor Blaricum. 

Anne-Marie Kennis: “De afgelopen 8 jaar heb ik mij met veel plezier als wethouder voor Blaricum ingezet. Ik ben heel blij de komende 4 jaar dat wederom te mogen doen. Het blijft een hele mooie uitdaging om samen met de andere collegeleden, de gemeenteraad en natuurlijk bovenal alle inwoners van Blaricum het goede voor het dorp te mogen doen. Ik zal mij daar optimaal voor blijven inzetten.”

Wethouder A.M. Kennis

Frans Cornelis (VVD)

Frans Cornelis is oud-voorzitter van de toenmalige zelfstandige VVD afdeling Blaricum en werkte sinds 1983 in een het internationale bedrijfsleven. Hij nam in 2015 afscheid bij Randstad Holding NV en werkte sindsdien als zelfstandig adviseur, ondernemer en docent. Hij vervulde daarnaast een aantal nevenfuncties, zoals als bestuurslid en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond.

Frans Cornelis: “Mijn gezin en ik kwamen eind 1991 in Blaricum wonen. Onze 3 kinderen gingen hier naar school, maar zijn nu allen “uitgevlogen”. Mijn echtgenote en ik zijn hier nooit meer weggegaan. Later hebben we ons eigen huis laten bouwen, waar we nu nog wonen. Blaricum is een mooie en bijzondere plek. Een plek die alles mee heeft om het beter te doen dan 'gewoon goed'. Waar we enerzijds de historie en het menselijk karakter beschermen, en anderzijds nu het fundament kunnen leggen voor een toekomst als vitale en verbonden gemeente. Ik vind het een eer om daaraan mee te mogen werken.”

Foto Frans Cornelis 1

Joke Lanphen (D66)

Voormalig huisarts Joke Lanphen kwam in 2014 in de gemeenteraad voor D66. 

Joke Lanphen: “Met veel toewijding en plezier zal ik mij de komende 4 jaar in gaan zetten voor ons dorp. Geboren en getogen in Blaricum heb ik het dorp wezenlijk zien veranderen en besef me dat ook hier veranderingen niet tegen te gaan zijn. Deze in goede banen leiden is wat ik belangrijk vind. Op individueel niveau heb ik vele inwoners als huisarts leren kennen in de voorbije jaren. Dat ik nu de kans krijg na 8 jaar raadslidmaatschap voor D66 om voor alle inwoners en alle partijen wethouder te zijn maakt me een bevoorrecht en gelukkig mens. Ik hoop het goede te doen voor de toekomst van ons dorp.” 

Joke Lanphen

De 3 wethouders verdelen samen 2.4 fte, passend bij een gemeente van de grootte van Blaricum. De verdeling van de portefeuilles vindt plaats in de eerstvolgende collegevergadering na de officiële benoeming.