Beperkte openingstijden bij Blaricummermeent sluis door droogte

Vanaf woensdag 17 augustus wordt er door de aanhoudende droogte en een tekort aan zoet water nog maar 2 keer per dag geschut bij de Blaricummermeent sluis. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Blaricum doen dit om de waterkwaliteit in de Blaricummermeent te beschermen en de groei van blauwalg tegen te gaan. Door het schutten (dat is een proces waarbij een boot via een sluis naar een ander waterniveau wordt verplaatst) gaat er teveel water van goede kwaliteit verloren dat nu juist hard nodig is voor alles dat in, op en rond het water leeft in de Blaricummermeent.

Beperkte openingstijden 

Om ervoor te zorgen dat inwoners van de Blaricummermeent nog wel gebruik kunnen maken van de sluis is besloten om 2 keer per dag te schutten. Om 09.00 uur en om 17.00 uur wordt er geschut. Alle bootjes die dan liggen te wachten kunnen gebruik maken van de sluis. Buiten deze tijden om wordt er niet meer geschut. Als de weersomstangheden het toelaten wordt deze maatregel weer opgeheven en wordt er weer overgegaan op het reguliere schutregime.  

Waterkwaliteit Blaricummermeent  

Het waterpeil van de Blaricummermeent ligt lager dan het waterpeil van het Gooiermeer. Hierdoor gaat er tijdens het schutten een gedeelte van het water van de Blaricummermeent verloren. Normaal gesproken kan dit water worden aangevuld met gefilterd water vanuit het Gooimeer. Dit water wordt gefilterd, omdat de waterkwaliteit van Gooiermeer van mindere kwaliteit is dan die van  de Blaricummermeent. Door de droogte is het verlies echter hoger dan het waterschap nu gefilterd kan aanvullen. Daarom heeft het waterschap moeten besluiten beperkt te gaan schutten.