Blaricum en Laren starten nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

De gemeenten Blaricum en Laren doen ook voor een volgende periode mee aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de periode 2021 tot en met 2024 gaat Singer Laren aan de slag als projectleider. Het nieuwe programma ‘Ontdek wie je bent en verleg je grenzen’ geeft alle kinderen in Laren en Blaricum een gelijke kans om tijdens hun schooltijd met verschillende kunstdisciplines in aanraking te komen, zowel op school als buiten school. Het is vooral de bedoeling dat leerlingen ontdekken hoe kunst en cultuurrijk de eigen omgeving is. Hoe het programma er precies uit gaat zien wordt nog met de scholen en de lokale aanbieders afgestemd.

Als projectleider adviseert Singer de scholen en wordt het onderwijs in contact gebracht met lokale aanbieders. Samen met het onderwijs worden krachten gebundeld om de kwaliteit van cultuureducatie duurzaam op peil te houden en te verankeren in het schoolcurriculum. 

Het doel van CmK is de kwaliteit van cultuuronderwijs en de educatie door culturele instellingen te versterken via samenwerking tussen onderwijs en culturele sector. CmK stimuleert de samenwerking tussen scholen en lokale culturele instellingen, bevordert de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en de 21e-eeuwse vaardigheden. De lokale cultuuraanbieders zullen met elkaar in contact komen en er wordt gestreefd naar een structurele samenwerking. In de periode 2017-2020 deden de Blaricumse en Larense basisscholen al mee aan het programma en de gemeenten stemden in om ook voor de volgende periode deel te nemen. CmK wordt financieel ondersteund door het Rijk en aangevuld met een cofinanciering van de gemeenten.
 

De burgemeester van Blaricum en Laren staan achter een kunstvoorwerp bij Singer Laren