College verleent aanlegvergunningen de Woensberg

Op recreatieterrein de Woensberg is tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen voorzien, in de vorm van 59 stacaravans. Om deze te kunnen aansluiten op nutsvoorzieningen moeten op het terrein werkzaamheden worden uitgevoerd.

Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag 2 vergunningen verleend. Ook staat het college tijdelijk toe dat de aanvoer van materialen langs de begraafplaats verloopt en is de besloten de weg te beschermen met bouwplaten. 

De vergunningen betreffen het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het aanbrengen van verhardingen en zijn nodig om de eventuele archeologische waarden in het gebied te beschermen.

Op het terrein hebben eerder al graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Tot 200 m2 mocht dit werk zonder vergunning worden uitgevoerd. Daarboven is een vergunning nodig. In afwachting van die aanvullende vergunning was het werk stilgelegd. Nu de vergunning is verleend, wordt het werk naar verwachting zeer spoedig weer hervat. 

Bezwaar maken

Tegen het verlenen van de vergunningen kan bezwaar worden gemaakt, binnen 6 weken na het verzenden van de besluiten. Deze worden 14 september verstuurd. Het college heeft ook besloten dat het indienen van een bezwaarschrift, vanwege de grote maatschappelijke urgentie, geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat direct van de vergunning gebruik kan worden gemaakt. 

Bij de rechtbank kan een verzoek worden gedaan tot een voorlopige voorziening. Dit is een speciale maatregel zolang een bezwaar of beroep nog in behandeling is. U vindt meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke huisvesting van Oekraïners in Blaricum, waaronder een overzicht van vragen en antwoorden, vindt u op deze pagina