Extreme hitte? Let dan ook goed op de bescherming van dieren!

De komende dagen kan het flink warm worden. Het is dan belangrijk om extra aandacht te hebben voor (huis)dieren. Zij kunnen namelijk niet goed tegen warmte. Op de website van de Dierenbescherming zijn allerlei tips te vinden.

Zomertips voor huisdieren bij hitte

Maakt u zich zorgen om dieren?

Als u zich zorgen maakt over dieren of over aantasting van de natuur, dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. Op de website www.odnhn.nl vindt u meer informatie en contactgegevens.

Dier in acute nood?

Ziet u een dier in nood? U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier, via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Zij treden op tegen dierenmishandeling.

Dode dieren melden

Mocht u dode dieren in de gemeente aantreffen, dan kunt u dit melden via 14 035 of via een melding via de website. U gaat dan naar https://www.blaricum.nl en klikt op de icoon met ‘Melding’.