Feest voor de vrijwilligers in Blaricum

Op donderdagavond 28 oktober was de vrijwilligersavond in het Vitus. Alle vrijwilligers zijn op deze avond in het zonnetje gezet en 2 vrijwilligers in het bijzonder. Wethouder Gerard Knoop heeft 2 prijzen uitgereikt. De vrijwilliger van het jaar voor zwemjuf Toos Lokker. Ze geeft als vrijwilliger zwemles aan kinderen van Stichting de Droomboom. De aanmoedigingsprijs voor Quinty Klooster. Ze kreeg deze prijs voor haar bijdrage bij Musical Anders in de Malbak. Van harte gefeliciteerd!

Toos Lokker is vrijwilliger van het jaar 2021

Zwemjuf Toos, inmiddels al 84 jaar oud, geeft als vrijwilliger zwemles aan kinderen van Stichting de Droomboom. Stichting de Droomboom is een behandelcentrum voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis. Door haar zwemlessen behalen de kinderen toch een aangepast zwemdiploma. Zo wordt het zwemmen een mooie en positieve toevoeging aan hun leven. Dat vindt het vrijwilligerscomité ook en heeft mevrouw Lokker als prijswinnaar voor 2021 aangewezen. Mevrouw Lokker is verrast met de trofee ‘vrijwilliger van het jaar’. Daarnaast ontving zij een waardecheque van € 500,-.

Toos Lokker ontvangt de vrijwilligersprijs uit handen van wethouder Gerard Knoop

Quinty Klooster wint de aanmoedigingsprijs 2021

Quinty Klooster ondersteunt elke woensdag bij Musical Anders in de Malbak. Via haar oma (vrijwilliger bij de Malbak) is ze hier terechtgekomen en nooit meer weggegaan. En gelukkig maar, want Quinty is van grote waarde voor de groep. Musical Anders bestaat uit een groep mensen met een verstandelijke beperking die vol overgave een musical oefenen om deze uiteindelijk voor het publiek voor te dragen. De aanmoedigingsprijs is dik verdiend vindt het vrijwilligerscomité. Quinty ontving daarom een waardecheque van € 250,- en een speciale oorkonde. 

Quinty Klooster ontvangt de aanmoedigingsprijs en een bos bloemen van wethouder Gerard Knoop.

Prijzen

De prijswinnaars mogen het prijzengeld besteden aan een doel dat ten goede komt van de Blaricumse gemeenschap. 

De winnaars staan op de foto met wethouder Gerard Knoop.

Foto van links naar rechts: Martina Taris (organisatie vrijwilligersavond), wethouder Gerard Knoop, Toos Lokker, Quinty Klooster en Harm Kremer (vrijwilligerscomité).