Feest voor de vrijwilligers in Blaricum

Op donderdagavond 27 oktober was de vrijwilligersavond in het Vitus. Alle vrijwilligers zijn op deze avond in het zonnetje gezet en 2 vrijwilligers in het bijzonder.

Wethouder Joke Lanphen reikte 2 prijzen uit. De prijs ‘De vrijwilliger(s) van het jaar’ ging dit jaar naar een groep vrijwilligers van Blaricum Music Festival. De aanmoedigingsprijs was voor de 12-jarige Pascal Brouwer. Hij helpt mee met de organisatie van ‘Dag van het Werkpaard’. Van harte gefeliciteerd!

Blaricum Music Festival vrijwilligers van het jaar 2022

Alle vrijwilligers van het Music Festival (ongeveer 20) zijn elk jaar weer druk bezig met de voorbereidingen voor het festival. Zo zijn zij onder andere verantwoordelijk voor op- en afbouw van het podium, het inrichten en bestieren van het artiestencafé en het zorgdragen voor de ticketshop. Daarnaast waren zij ook het aanpreekpunt voor de gastgezinnen en hotels. Zonder hun inzet had het Blaricum Music Festival niet kunnen plaatsvinden. De vrijwilligers ontvingen uit handen van Joke Lanphen een cheque ter waarde van € 500,-. 

vrijwilligers van het Music Festival juichen met hun prijs in hun handen

Pascal Brouwer ontvangt de aanmoedigingsprijs 2022

Pascal Brouwer is een harde werker. Tijdens de ‘Dag van het Werpaard’ is hij altijd druk in de weer. Hij is een goede aanvulling voor de organisatie. Hij pakt alles snel op en heeft praktisch inzicht. Pascal is een echte ‘doener’. De organisatie van dit evenement is erg blij met zijn inzet! 

Pascal Brouwer met zijn prijs in handen

Prijzen

De prijswinnaars mogen het prijzengeld besteden aan een doel dat ten goede komt aan de Blaricumse gemeenschap.