Gemeente Blaricum sluit overeenkomst met COA over asielopvang Tergooi

De gemeente Blaricum en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een aantal afspraken gemaakt over de tijdelijke opvang van maximaal 250 asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders) in het voormalige ziekenhuis Tergooi in Blaricum. Eén van die afspraken is dat de opvangtermijn over uiterlijk 2,5 jaar eindigt, zodat het terrein daarna beschikbaar is voor onder andere woningbouw. Deze afspraken zijn vandaag vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De gemeente Blaricum levert op deze wijze een maatschappelijke bijdrage aan de landelijke opvang opgave, de nieuwe regionale inwoners, onze buurgemeenten en onze huidige inwoners.

De 250 asielzoekers met verblijfsvergunning zijn zo veel mogelijk ‘gekoppeld’ aan gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek, de gemeente Eemnes en eventueel gemeenten in de direct omliggende regio’s. Zij verblijven op deze locatie in afwachting van de toekenning van een sociale huurwoning. Als toekomstige inwoners van de regio, kunnen zij zo al starten met integreren in hun nieuwe woonomgeving. 

Omgeving

Ook zijn er praktische afspraken gemaakt op basis van de inbreng van omwonenden. Bijvoorbeeld over de leefbaarheid op en rond de locatie en de bereikbaarheid van het COA, ook buiten kantooruren, in geval van calamiteiten. Het COA zal een locatiebeheerder aanstellen die aanspreekpersoon is voor diverse onderwerpen. Binnenkort wordt een informatieavond georganiseerd door het COA. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht voor omwonenden. 

Vrijwilligers

Inwoners die een bijdrage willen leveren om deze groep asielzoekers met verblijfsvergunning kennis te laten maken met hun nieuwe omgeving, bijvoorbeeld als vrijwilliger, kunnen zich op een later moment melden bij het COA. Meer informatie hierover volgt na de start van de opvang op de website van de gemeente.

Vergunning

Het COA sluit samen met de eigenaar van het voormalig ziekenhuisterrein een huurovereenkomst om de opvang op deze locatie mogelijk te maken. De gemeente is hierin geen partij. Om af te mogen wijken van het bestemmingsplan heeft het COA een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning. Deze procedure loopt nog. Nadat de vergunning is afgegeven start de periode waarin eventueel bezwaar kan worden gemaakt. De eerste asielzoekers met verblijfsvergunning worden in maart verwacht. 

Maatschappelijke bijdrage

Wethouder Joke Lanphen:

De druk op de asielketen is groot. Zo werd onlangs de spreidingswet aangenomen waarmee gemeenten een wettelijke taak krijgen om asielopvangvoorzieningen te bieden. Ook wij voelen ons medeverantwoordelijk voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland. Met dit besluit leveren we als gemeente een maatschappelijke bijdrage aan de landelijke opvang opgave. We hebben er alle vertrouwen in dat op basis van onze afspraken met het COA, de nieuwe bewoners een goede start kunnen maken voor hun tijdelijk verblijf in Tergooi, op weg naar hun toekomstige positie als inwoners van de Gooi en Vechtstreek en directe omgeving.

Wethouder Joke Lanphen is zaterdag 10 februari 2024 te gast geweest in het radioprogramma van NH Gooi. Beluister hier het gesprek van wethouder Joke Lanphen en NH Gooi.