Gemeenten en provincie akkoord over uittreding Goois Natuurreservaat

De Gooise gemeenten bereikten in november 2021 met de provincie Noord-Holland overeenstemming over de uittreding van de provincie als participant uit het Goois Natuurreservaat (GNR). Een overeenstemming over uittreding was al eerder bereikt met de gemeente Amsterdam.

Het resultaat van de vele gesprekken is dat de provincie een uittreedsom van 16 miljoen euro betaalt ter compensatie van het niet meer jaarlijks betalen van een bijdrage in de exploitatiekosten van het GNR. 

Wethouder Gerard Knoop:

Ik ben blij dat we in goed overleg tot deze afronding zijn gekomen. Het alternatief was een slepende juridische procedure met veel schade in de onderlinge verhoudingen. Het traject heeft ongeveer 3 jaar geduurd, maar met een goed resultaat. Bovendien heeft de provincie toegezegd de komende jaren nauw betrokken te willen blijven bij het natuurbeheer in de regio. Nu ligt de uitdaging voor om de ruim 22 miljoen euro aan uittreedsommen (Amsterdam 5,4 miljoen euro) zodanig te gaan beheren dat de financiële continuïteit van het GNR de komende jaren is veiliggesteld. Het GNR en de 5 Gooise gemeenten gaan zich daar de komende maanden over buigen.