HOV-buslijn Blaricum

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de gemeente Blaricum samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) route tussen Hilversum en Huizen.

In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus straks mee met het gewone verkeer via de Meent. De route loopt over de Huizermaatweg, Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde en Stichtseweg. De gemeente heeft hierover regelmatig contact met een klankbordgroep die bestaat uit betrokken Blaricummers die graag meedenken over de verdere uitwerking van de busroute. 

Stand van zaken HOV-buslijn

  • Voor de gemeente en provincie staat verkeersveiligheid voorop. Daarom kijken we nog eens goed naar de kruisingen op de Stroomzijde en de situatie aan de Gordiaanse Knoop. Voor de Gordiaanse Knoop worden 3 alternatieven uitgewerkt en getoetst. Aandachtspunt hierbij is dat de functie van sluipverkeer vanuit Huizen te weren gehandhaafd blijft. Deze actie vloeit voort uit een toets die door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd.
  • Voor het aanleggen van de nieuwe P+R aan de Stichtseweg is het nodig om een watergang te dempen. Oorspronkelijk zouden hiervoor ongeveer 160 bomen moeten wijken. Met Waternet en Rijkswaterstaat hebben we hiervoor een oplossing gevonden. Wel moeten er nog steeds bomen weg, maar aanzienlijk minder (ruim 100 minder).
  • De nieuwe inrichting van de carpoolplaats is bekend. U vindt deze op www.hovintgooi.nl 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en planning rondom de HOV-buslijn in Blaricum? Kijk dan op www.hovintgooi.nl Daar vindt u ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen en meldingen

Met vragen en meldingen over de HOV-busverbinding kunt u terecht bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland, via servicepunt@noord-holland.nl of via 0800 - 0200 600.